DAAD
klub
v SR

Vitajte na stránke DAAD klubu v Slovenskej republike. Náš klub je určený pre alumni študentov z nemecky hovoriacich krajín a všetkým priateľom nemeckého jazyka na Slovensku. 

Willkommen auf der Webseite des DAAD Klubs in der Slowakischen Republik. Unser Klub ist hier für die Alumnis aus der deutschsprachigen Ländern und alle Freunde der deutschen Sprache in der Slowakei.

 

Prečo sme tu 

už od roku 1994?

UDRŽIAVANIE KONTAKTOV

Zostaňte v kontakte s ľuďmi, ktorí majú podobné skúsenosti a hodnoty ako vy. Nájdite nových priateľov, biznis partnerov, zamestnancov, zamestnávateľov či poradcov.

Pomoc ŠTUDENTOM

Zdieľajte svoje skúsenosti zo štúdia v zahraničí alebo inšpirujte, ako najlepšie rozbehnúť svoju kariéru. Môžete prispieť na materiálnu pomoc študentom prostredníctvom asignácie 2% dane.

POdpora NEmecko-Slovenského PRIATEĽSTVA

Buďte informovaní o aktivitách organizácií blízkych DAAD ako je Nemecké veľvyslanectvo, univerzity, Goethe Institut a ďalšie.

Zapojte sa do našich aktivít - Machen Sie mit

* indicates required

KTO SME

Luboš Herbulák

Predseda DAAD klubu v SR

 

Tomáš Ostatník

Podpredseda DAAD klubu v SR

 

Roman Lipták

Podpredseda DAAD klubu v SR

 

a množstvo ďalších členov

 

Buďme v kontakte

Machen Sie mit bei Facebook oder LinkedIn.

KontaKt

Napíšte nám

info@daadklub.sk

 

Zapojte sa do našich aktivít - Machen Sie mit

* indicates required